Loading

Informationsplan

Information til brug ved introduktionsmøde
i Grenaa Politihundeforening

Velkomst

Instruktør fortæller om egne funktioner i GPH
Hundeføreren fortæller om sine ønsker og ambitioner

Træningsgrundlag

Der trænes med positiv indlæring og drift ved brug af bolde, legetøj eller godbidder

Hjemmetræning

Der forventes at hf skal lægge noget arbejde i hundetræningen også udenfor træningstiderne

Teoriaften og Rally lydighed

Se lektionsplanen hvornår det er.

Fodring

Hunden må ikke have spist, drift bliver lav, der er risiko for opkast og mavedrejning

Placering af hund

Uden for træning, brug bilen men vær obs på solen om sommeren

Luftning af hund

Luft hunden hjemme fra. Luftning kan også foregå ned langs læhegnet og helt i bunden af banen eller oppe på Næsgårdvej.
Husk hundeposer eller en skovl til at samle efterladenskaber op med.
Vis hensyn til andre på banen.
Samme hundefører bør træne hver gang, kan evt. være en ægtefælle

Praktisk påklædning

Undgå hårdt fodtøj.  Upraktisk i terræn og kan skade hunden

Praktisk udstyr til hund

En god fast line og halsbånd. Ingen flexiliner, pighalsbånd over 8mm og el halsbånd

Socialisering i pausen

Sikkerhed ved løse hunde i pauserne. De skal ikke have kæder på af hensyn til tandskader og kvælning samt skal de være under opsyn af hundeføreren. Heller ikke seler på i pausen.
Der vil foregå under vejledning af instruktøren

Løse hunde

Under træningstiden er det GPH’s ansvar, men uden for træningstiden før/efter er det på eget ansvar.

Forsikring / vaccination / hundetegn

Der kræves udvidet hundeforsikring og alm. vaccination.
Ved indmeldelse skal police og vacc.att. vises.

Slagsmål

Hundene skal skilles ad ved at begge hundefører tager deres hund i bagben (på samme tid ) og trækker hver sin vej. Vær sikker og rolig, der giver overblik

Instruktørforventning

Vær opmærksom på det ikke er instruktøren der gør hunden lydig, men blot instruerer og vejleder. Det kræver hjemmetræning at gøre hunden lydig.

Afbud

Meld afbud hvis man er forhindret til træning (vi er alle frivillige)